GiaMinhGroup - Showroom Thiết Bị Bếp nhập khẩu hàng đầu tại Việt Nam

    Liên hệ / Hợp tác

    Mọi cá nhân / tổ chức muốn liên hệ / hợp tác với Gia Minh Group có thể liên hệ theo thông tin sau:

    Khối quản lý đối tác của Gia Minh Group
    Mr. Tùng - 0911336692 (trong giờ hành chính)

    Gia Minh - Chuyên Gia Kiến Tạo Không Gian Hạng Sang